==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 sẽ diễn ra tại hòn đảo Phú Quốc từ ngày 15 đến 21/11, với sự tham gia của 850 đại biểu đến từ trên 30 quốc gia và các tổ chức bảo vệ môi trường. Chủ đề của đại hội biển Đông Á lần này là "Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương, thiết lập chương trình nghị sự cho phát triển bền vững vùng biển Đông Á .

Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 sẽ diễn ra tại hòn đảo Phú Quốc từ ngày 15 đến 21/11, với sự tham gia của 850 đại biểu đến từ trên 30 quốc gia và các tổ chức bảo vệ môi trường. Chủ đề của đại hội biển Đông Á lần này là "Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương, thiết lập chương trình nghị sự cho phát triển bền vững vùng biển Đông Á.

Đảo Phú Quốc Đăng Cai Đại Hội Biển Đông Á 2015 - Ảnh 1

Đại hội biển Đông Á do Tổ chức đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) triệu tập, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, luân phiên tại các quốc gia thành viên. Việt Nam là thành viên của PEMSEA kể từ khi ký cam kết thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á (SDS-SEA) vào tháng 12 năm 2003, cùng 11 quốc gia thành viên khác.

Đây là Đại hội có quy mô khu vực và quốc tế và đã trải qua 4 kỳ Đại hội: Bắt đầu từ năm 2003, lần lượt tại Putrajya - Malaysia (2003), Hải Khẩu - Trung Quốc (2006); Manula - Philippin (2009); Changwon - Hàn Quốc (2012). Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đăng cai tổ chức Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 tại Việt Nam.

Đảo Phú Quốc Đăng Cai Đại Hội Biển Đông Á 2015 - Ảnh 2

Việc đăng cai tổ chức Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 là cơ hội tốt cho Việt Nam tăng cường vai trò trong cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan đến chiến lược biển; thúc đẩy ban hành các chính sách và thực thi các hành động cụ thể nhằm phát triển bền vững biển và vùng bờ của đất nước. Qua đó, quảng bá hình ảnh biển và đất nước con người Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng đem lại lợi ích thiết thực cho địa phương đăng cai tổ chức.

Đảo Phú Quốc Đăng Cai Đại Hội Biển Đông Á

Đảo Phú Quốc Đăng Cai Đại Hội Biển Đông Á
14 1 15 29 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==