==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Chiều 18/12, Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác Phát triển Lữ Hành giữa Sở VHTTDL Hà Nội và Hiệp hội Lữ Hành Hà Nội đã được diễn ra trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng Cục , các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn trên địa bàn Thủ đô.

(Xem thêm Trải nghiệm Phú Quốc)

Hợp Tác Phát triển Lữ Hành
 Thủ Đô - Ảnh 1

Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác Phát triển Lữ Hành giữa Sở VHTTDL Hà Nội và Hiệp hội Lữ Hành Hà Nội

Tại buổi ký kết, ông Tô Văn Động-Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội và ông Nguyễn Quang Lân-Chủ tịch Hiệp hội Lữ Hành Hà Nội đại diện cho hai bên ký kết bản thỏa thuận gồm 5 nội dung. Thứ nhất, hai bên phối hợp trong quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các bộ, ban ngành và chỉ đạo của TP. Hà Nội về những chủ trương, định hướng Phát triển Lữ Hành nói chung và trải nghiệm Hà Nội nói riêng. Tiếp đến, triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá về vai trò, vị trí, tầm quan trọng Của . Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các sản phẩm đặc thù Của Hà Nội và các sản phẩm chương trình kết nối các tỉnh, thành trong cả nước. Triển khai hoạt động thường niên “Hội chợ hành trình quốc tế Hà Nội”, các cuộc thi chuyên ngành nghiệp vụ, dịch vụ trải nghiệm. Cuối cùng là thực hiện công tác xúc tiến chương trình ở trong và ngoài nước.

Sở VHTTDL cam kết thực hiện 5 nội dung: Hỗ trợ Hiệp hội về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong các cơ sở, các doanh nghiệp hội viên; có chính sách ưu tiên hỗ trợ các thành viên của Hiệp hội khi tham gia các hoạt động xúc tiến; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở và phương tiện làm việc giúp Hiệp hội hoàn thành chức năng “Cánh tay nối dài” của Sở, cầu nối với các doanh nghiệp hành trình…

Hợp Tác Phát triển Lữ Hành
 Thủ Đô - Ảnh 2

9 nội dung được Hiệp hội cam kết thực hiện gồm hỗ trợ Sở VHTTDL triển khai các nội dung Phát triển Lữ Hành trên địa bàn các quận, huyện của Hà Nội; vận động và tập hợp trí tuệ của các chuyên gia trải nghiệm và chuyên gia các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất với Sở những giải pháp giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa-lịch sử, các tài nguyên chương trình của Thủ đô nhằm Phát triển Lữ Hành ; phối hợp với Sở nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các điểm thăm quan và cơ sở dịch vụ hành trình góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, sự hiểu biết của công chúng và lữ khách về văn hóa-lịch sử của Thủ đô và đất nước; nắm bắt và phản ánh những tâm tư nguyện vọng, khó khăn, thuận lợi của hội viên để phản ánh kịp thời và phối hợp tìm các phương pháp tháo gỡ...

Ông Tô Văn Động cho biết, Sở đang xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển Lữ Hành Hà Nội đến 2020, định hướng đến năm 2030. Đây là văn bản rất quan trọng là cơ sở pháp lý để hai bên triển khai trong thời gian tới.

Hợp Tác Phát triển Lữ Hành Thủ Đô

Hợp Tác Phát triển Lữ Hành
 Thủ Đô
16 1 17 33 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==