==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Ban quản lý dự án EU tổ chức khóa tập huấn "Nâng cao nhận thức về hành trình có trách nhiệm". Đối tượng tham gia là các cán bộ quản lý, chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Ban quản lý dự án EU tổ chức khóa tập huấn "Nâng cao nhận thức về chương trình có trách nhiệm". Đối tượng tham gia là các cán bộ quản lý, chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Qua khóa tập huấn, các đơn vị lưu trú đã được giảng viên cung cấp những thông tin về hành trình có trách nhiệm; sử dụng lao động có trách nhiệm; quản lý năng lượng, nước và rác thải; quản lý kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm; tiếp thị và truyền thông trải nghiệm có trách nhiệm... từ đó, ứng dụng vào cơ sở, đơn vị mình.

 

Kiên Giang Mở Lớp Tập Huấn Về hành trình Có Trách Nhiệm - Ảnh 1

 

chương trình có trách nhiệm được hiểu là trách nhiệm về kinh tế, xã hội và môi trường trong tất cả các lĩnh vực hoạt động hành trình, từ hoạch định chính sách đến quy hoạch, khai thác tài nguyên, phát triển sản phẩm, tổ chức kinh doanh và phục vụ lữ khách . Phát triển loại hình trải nghiệm này sẽ giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế, xã hội và môi trường, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân địa phương và tăng thu nhập cho các cộng đồng dân cư, cải thiện điều kiện làm việc và khuyến khích người dân tham gia vào quá trình quyết định những vấn đề ảnh hưởng tới sinh kế của họ, từ đó tác động đến ý thức cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ các di sản tự nhiên và văn hóa.

 

Dự án EU là chương trình phát triển năng lực chương trình có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ được ký kết từ tháng 10/2012. Tính đến 9/2014, Sở VH, TT&DL và Dự án EU đã tổ chức được các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Lữ Hành với tổng số 3.179 học viên.

Kiên Giang Mở Lớp Tập Huấn Về trải nghiệm Có Trách Nhiệm

Kiên Giang Mở Lớp Tập Huấn Về trải nghiệm Có Trách Nhiệm
13 1 14 27 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==