==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Theo Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, trong tháng 1, UBND tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận đầu tư cho 4 dự án, với diện tích 106  ha; cấp mới 6 giấy chứng nhận đầu tư (64,96 ha, tổng vốn đầu tư 3.754 tỷ đồng) và điều chỉnh 4 giấy chứng nhận đầu tư; chuyển đổi tên chủ đầu tư 1 dự án.

hành trình Phú Quốc- Theo Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, trong tháng 1, UBND tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận đầu tư cho 4 dự án, với diện tích 106  ha; cấp mới 6 giấy chứng nhận đầu tư (64,96 ha, tổng vốn đầu tư 3.754 tỷ đồng) và điều chỉnh 4 giấy chứng nhận đầu tư; chuyển đổi tên chủ đầu tư 1 dự án.

Phú Quốc Thu Hút Hơn 3.700 Tỷ Đồng Vốn Đầu Tư - Ảnh 1

Tính đến cuối tháng 1, tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn Phú Quốc là 190, với diện tích 8.801 ha, trong đó, 100 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích 4.296 ha, tổng vốn đầu tư 105.414 tỷ đồng (không bao gồm 32 dự án ngoài khu chức năng và không gắn với đất), 14 dự án đã đi vào hoạt động (927 ha, 4.618 tỷ đồng); 13 dự án đang triển khai xây dựng (475 ha, 5.250 tỷ đồng); 16 dự án đang triển khai xây dựng (519 ha, tổng vốn đầu tư ước tính 6.954 tỷ đồng).

Phú Quốc Thu Hút Hơn 3.700 Tỷ Đồng Vốn Đầu Tư - Ảnh 2

 

Nguồn: Baodautu.vn

Phú Quốc Thu Hút Hơn 3.700 Tỷ Đồng Vốn Đầu Tư

Phú Quốc Thu Hút Hơn 3.700 Tỷ Đồng Vốn Đầu Tư
17 1 18 35 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==