==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Thủ Tướng Đồng Ý Thành Lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc

Đi Phú Quốc- Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành quyết định số 1588/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trực thuộc quản lý của UBND tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo nơi nàyra đời từ năm 2007.

Phú Quốc tiềm năng du lịch dồi dào Phú Quốc tiềm năng du lịch dồi dào

Đi Phú Quốc- Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành quyết định số 1588/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mảnh đất nàytrực thuộc quản lý của UBND tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo nơi nàyra đời từ năm 2007.

Thủ Tướng Đồng Ý Thành Lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc - Ảnh 1

Theo quyết định trên, Ban Quản lý Khu kinh tế nơi đâysẽ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Phú Quốc. Cơ quan này có nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế vùng này thuộc tỉnh Kiên Giang. 

Thủ Tướng Đồng Ý Thành Lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc - Ảnh 2

Ban Quản lý Khu kinh tế mảnh đất nàysẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Đất đai, Luật Đầu tư và các nghị định có liên quan. Cơ cấu nhân sự của Ban Quản lý có trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, gồm văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp.

Thủ Tướng Đồng Ý Thành Lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc - Ảnh 3

Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang bao gồm 27 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo nơi nàylà đảo lớn nhất có diện tích tự nhiên 567 km2. Hiện nay, đảo nơi đâyđã thành đô thị loại 2, có cảng biển, sân bay, nước ngọt, điện lưới quốc gia và đường trục Bắc – Nam… góp phần chính thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên đảo.

Thủ Tướng Đồng Ý Thành Lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc

Thủ Tướng Đồng Ý Thành Lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==