==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Hiện đảo ngọc Phú Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động xúc tiến thương mại và hành trình, tăng cường quản lý các hoạt động của Lữ Hành gắn với phát huy và bảo tồn những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên đảo. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều lễ hội truyền thống tại địa phương theo hướng đi vào chiều sâu chất lượng, xây dựng các sản phẩm trải nghiệm mới hấp dẫn, nâng cao chất lượng sản phẩm chương trình trên sông, trên biển.

Đẩy mạnh và xúc tiến hợp tác để phát triển tại Phú Quốc

Hiện đảo ngọc Phú Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động xúc tiến thương mại và chương trình , tăng cường quản lý các hoạt động của Lữ Hành gắn với phát huy và bảo tồn những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên đảo. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều lễ hội truyền thống tại địa phương theo hướng đi vào chiều sâu chất lượng, xây dựng các sản phẩm hành trình mới hấp dẫn, nâng cao chất lượng sản phẩm trải nghiệm trên sông, trên biển.

Đẩy mạnh và xúc tiến hợp tác để phát triển tại Phú Quốc

Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết hợp tác trong nước và quốc tế, chú trọng thực hiện tốt các cam kết với đối tác, mở các trải nghiệm , tuyến mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm chương trình , mở đường bay Đà Lạt – Phú Quốc và một số đường bay quốc tế đến Phú Quốc, huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là ở các điểm, khu nghỉ dưỡng gắn với tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án, công trình đã được cấp giấy phép. Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển mạnh dịch vụ và hành trình theo định hướng của Chính phủ, xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm trải nghiệm sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao, trung tâm giao thương quốc gia và quốc tế.

Phú Quốc sẽ thu hút lữ khách nhiều hơn trong năm tới

Phú Quốc sẽ thu hút lữ khách
 nhiều hơn trong năm tới
76 8 84 160 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==