==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu thăm quan sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí cao cấp và hiện đại của cả nước, khu vực và quốc tế. Đảo Phú Quốc - Kiên Giang có tổng diện tích tự nhiên gần 59.000 ha, bao gồm 27 hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan. Đây là huyện đảo lớn nhất, đông dân nhất trong 12 huyện đảo của cả nước, với cơ cấu hành chính gồm 8 xã, 2 thị trấn. Dân số hơn 120.000 người, gồm 3 dân tộc chính là Kinh, Hoa, Khmer.

Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu nghỉ dưỡng sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí cao cấp và hiện đại của cả nước, khu vực và quốc tế. Đảo Phú Quốc - Kiên Giang có tổng diện tích tự nhiên gần 59.000 ha, bao gồm 27 hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan. Đây là huyện đảo lớn nhất, đông dân nhất trong 12 huyện đảo của cả nước, với cơ cấu hành chính gồm 8 xã, 2 thị trấn. Dân số hơn 120.000 người, gồm 3 dân tộc chính là Kinh, Hoa, Khmer.
Phú Quốc trở thành đặc khu thăm quan sinh thái nghỉ dưỡng - Ảnh 1
Tỉnh Kiên Giang với phương án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc (gọi tắt là Đặc khu Phú Quốc) trên cơ sở hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số của huyện Phú Quốc hiện nay, không tính xã đảo Thổ Châu do dự kiến thành lập huyện Thổ Châu.

Mục tiêu xây dựng Đặc khu Phú Quốc trở thành đô thị chương trình biển đảo - trung tâm hành trình sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc tế với môi trường sống hiện đại, xanh, thân thiện và an toàn, một khu vực kinh tế năng động, hiệu quả với các dịch vụ, giải trí cao cấp, trung tâm thương mại, triển lãm - hội nghị quốc tế lớn và hiện đại của cả nước, khu vực và quốc tế.

Xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả thật sự đặc biệt, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của nhà nước, đủ sức đảm đương công việc, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển bền vững Đặc khu Phú Quốc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh Kiên Giang và tạo sức lan tỏa, kết nối phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ phía Tây Nam Tổ quốc.
Phú Quốc trở thành đặc khu thăm quan sinh thái nghỉ dưỡng - Ảnh 2
Sự Phát triển Lữ Hành của Phú Quốc đang thành ngành kinh tế trọng tâm, đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy trải nghiệm phát triển nhanh, bền vững, có chiều sâu. Tỉnh Kiên Giang quy hoạch tổng thể Phát triển Lữ Hành đảo Phú Quốc đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 phù hợp với định hướng phát triển chung.

Huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và sản phẩm chương trình đặc thù tại Phú Quốc, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hành trình từng bước đồng bộ, hiện đại, sản phẩm trải nghiệm chất lượng cao, hấp dẫn, có sức cạnh tranh và tạo lập được thương hiệu. Tăng cường xúc tiến, quảng bá, thông tin, giới thiệu, hợp tác Phát triển Lữ Hành Phú Quốc.

Ngoài ra Phú Quốc phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư các trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế, dịch vụ thương mại và mua sắm quốc tế, dịch vụ quản lý tài sản. Phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao, dịch vụ hậu cần biển, công nghiệp sinh học.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ với trọng tâm là đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy sản, phát triển đội tàu công suất lớn vươn ra đánh bắt xa bờ. Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá tại Mũi Gành Dầu, Bãi Thơm, xử lý chất thải và khí thải, bảo vệ môi trường,… đáp ứng yêu cầu phát triển của Đặc khu Phú Quốc.
Phú Quốc trở thành đặc khu thăm quan sinh thái nghỉ dưỡng - Ảnh 3
Kiên Giang xác định 4 trụ cột kinh tế - xã hội trọng điểm cho Đặc khu Phú Quốc ưu tiên đầu tư phát triển là: chương trình , Dịch vụ - thương mại, Y tế và giáo dục và Nông nghiệp, công nghệ cao. Tỉnh áp dụng chính sách đầu tư, kinh doanh và ưu đãi đặc thù để thu hút đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao vào Đặc khu Phú Quốc.

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030, Đặc khu Phú Quốc sẽ là trung tâm hành trình sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp và hiện đại của cả nước, khu vực và quốc tế, trung tâm thương mại, triển lãm - hội nghị hàng đầu của khu vực và hướng tới mở rộng thị trường toàn cầu.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, mặc dù tập trung đầu tư phát triển Phú Quốc nhưng không đánh đổi bằng mọi giá, phát triển gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn gìn giữ lịch sử - văn hóa của đảo ngọc, đảm bảo nâng cao đời sống người dân Phú Quốc và phát triển lan tỏa đến các địa bàn trong tỉnh, khu vực và cả nước.

Phát triển Phú Quốc bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia, lợi ích của nhà đầu tư và người dân địa phương. Phát triển Phú Quốc phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với chính quyền Đặc khu Phú Quốc, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nguôn tin: bnews.vn

Phú Quốc trở thành đặc khu nghỉ dưỡng sinh thái nghỉ dưỡng

Phú Quốc trở thành đặc khu nghỉ dưỡng
 sinh thái nghỉ dưỡng
79 8 87 166 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==