==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

VietsenseTravel xin chia sẻ với các bạn chùm ảnh của top 32 thì sinh trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam trong vòng chung khảo miền bắc.

Vẻ đẹp của các thí sinh Hoa Hậu Việt Nam lọt vào Top miền Bắc - Phần 1

VietsenseTravel xin chia sẻ với các bạn chùm ảnh của top 32 thì sinh trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam trong vòng chung khảo miền bắc :

Vẻ đẹp của các thí sinh Hoa Hậu Việt Nam lọt vào Top miền Bắc - Đào Thị Hà
Thí Sinh - Đào Thị Hà

Đỗ Mỹ Linh
Đỗ Mỹ Linh

Hoang Thị thu Hồng
Hoang Thị thu Hồng

Huỳnh Thúy Vi
Huỳnh Thúy Vi

Lê Thị Hồng Minh
Lê Thị Hồng Minh

Ngô Quỳnh Anh
Ngô Quỳnh Anh

Ngô Thanh Thanh Tú
Ngô Thanh Thanh Tú

Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc

Nguyễn Cát Nhiên
Nguyễn Cát Nhiên

Nguyễn Hương Mỹ Linh
Nguyễn Hương Mỹ Linh

Nguyễn Hương Mỹ Linh
Nguyễn Hương Mỹ Linh

Nguyễn Khánh Huyền
Nguyễn Khánh Huyền

Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Ngọc Vân
Nguyễn Thị Ngọc Vân

Nguyễn Thị Phương Anh
Nguyễn Thị Phương Anh

Nguyễn Thị Thơm
Nguyễn Thị Thơm

Phạm Minh Phụng
Phạm Minh Phụng

Hết phần 1

link xem tiếp phần 2 : http://phuquocsensetravel.com/ve-dep-cua-cac-thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-lot-vao-top-mien-bac-phan-2-n.html

Vẻ đẹp của các thí sinh Hoa Hậu Việt Nam lọt vào Top miền Bắc

Vẻ đẹp của các thí sinh Hoa Hậu Việt Nam lọt vào Top miền Bắc
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==